100% eBankarstvo u Srbiji: Elektronski potpis u praksi

Share on FacebookTweetPost on Google PlusShare with LinkedIn contactsSend via Email

eBanking Societe Generale

Kada sam pre punih 7 i po godina pisao o digitalnim potpisima, želeo sam da čitaocima pojasnim šta je to digitalni (ili elektronski) potpis, kako on funkcioniše i koliki je potencijal njegove primene u praksi. TakoÄ‘e, nadao sam se da će do konkretne primene u praksi doći mnogo brže. Upotreba digitalnog potpisa bi trebala dovesti do oslobaÄ‘anja od onog "papirnog dela" administracije i svega što uz to ide (npr. čekanja na šalterima), meÄ‘utim to u Srbiji najčešÄ‡e nije bilo moguće. Do sad. Šta se promenilo?

Elektronski potpis u Srbiji

Ukoliko i dalje niste sigurni šta je digitalni potpis, njega je najlakše opisati kao digitalnu verziju vašeg ručnog potpisa. KorišÄ‡enje elektronskog potpisa npr. omogućava potpisivanje digitalnih dokumenata na računaru (i online) što je način da potvrdite autentičnost tog dokumenta isto kao da ste svojom rukom potpisali dokument na papiru.

Kako bi digitalni potpis bio validan (kvalifikovan), potrebno je da ga nabavite kod jednog od zvaničnih sertifikacionih tela. Sertifikaciono telo ukratko garantuje da potpis koji koristite zaista odgovara vašem identitetu (i na taj način se sprečavaju eventualne zloupotrebe što pogoduje svima). U Srbiji trenutno postoji 4 sertifikaciona tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa:

  1. Sertfikaciono telo Pošte
  2. Privredna Komora Srbije
  3. Sertifikaciono telo MUP Republike Srbije
  4. Halcom

Kada je reč o konkretnoj primeni kvalifikovanog potpisa u Srbiji, do sada je ona bila najvidljivija (i najrazvijenija) u domenu eUprave. Tako su na primer fizička i pravna lica mogla da koriste sve pogodnosti koje donosi korišÄ‡enje portala eUprava.org.rs. Ipak, skoro uvek je poslednji korak u proceduri ipak sadržao neki "papirni trag", bilo da se radi o štampanju nekih izveštaja i formulara, bilo da se radi o dostavi dokumenta/kopija na kućnu adresu...

Elektronsko bankarstvo - novi nivo digitalizacije usluga

Pored eGovernment sektora, jedna od oblasti koja bi mogla imati najviše koristi od primene elektronskog potpisa je svakako bankarstvo. Zato i ne čudi što je jedna banka prva koja je rešila da svoje usluge potpuno digitalizije - bez fizičkog odlaska u banku, bez potpisivanja papira. Banka Societe Generale Srbija se usudila na taj korak i rešila da svoje eBankarstvo podigne na novi nivo.

eBanking binary code

UvoÄ‘enjem elektronskog bankarstva, banke su se približile svojim klijentima omogućivši pristup uslugama putem interneta sa lokacija koje klijentima najviše odgovaraju. MeÄ‘utim, svaka dodatna usluga bi zahtevala potpisivanje nekih papira koje bi banka u najboljem slučaju dostavila na kućnu adresu. Primenom elektronskog potpisa, Societe Generale je uspeo da eliminiše papirologiju iz ove procedure - nema papira, nema čekanja kurira, sve je online.

eBanking Societe Generale pregled

Uz ovaj napredak, Societe Generale pokreće Online ekspozituru čije će radno vreme biti do 22h a putem koje će, između ostalog, korisnici moći da zatraže pomoć bankara (finansijskog savetnika) putem video (ili audio) veze. Ovo pre svega znači dve stvari:

  1. Radno vreme banke prilagođeno je svima.
  2. Šansa da nešto pogrešite praktično ne postoji kada na vezi imate nekog ko će Vas posavetovati.

Na sajtu Societe Generale banke možete naći detaljno uputstvo za korišÄ‡enje ebankinga i kratko objašnjenje kako do elektronskog potpisa. Da bi ste videli kako ovo ebanking rešenje funkcioniše (osim video razgovora sa bankarom) možete posetiti Demo stranicu.

 

Budućnost e-poslovanja u Srbiji?

Nesumnjivo je da proboj digitalnog potpisa u sferu elektronskog bankarstva predstavlja veliki korak u unapređenju ePoslovanja u Srbiji. Biće interesantno pratiti kako će uticati na druge "igrače" i druge oblasti. Takođe, ostaje da se vidi koliko je vremena potrebno da broj korisnika digitalnog potpisa u ove (i slične) svrhe dospe do nivoa "kritične mase". eBanking prednosti

Jasno je da je ovo početak velike priče i da veliku (negativnu) ulogu često igraju propisi koji onemogućavaju, ometaju ili komplikuju korišÄ‡enje digitalnih servisa u punom obimu. Societe Generale, kao član Udruženja banaka Srbije (UBS), aktivno radi na osavremenjavanju velikog broja propisa koji su ili previše komplikovani ili zaostavština nekih prošlih vremena. Treba biti blago optimističan da će u bliskoj budućnosti brojne inicijative dati rezultate i doneti nova unapreÄ‘enja. Nama ostaje da što više koristimo mogućnosti koje nam se trenutno pružaju.

*vreme utrošeno na pisanje i objavu teksta je sponzorisano. Sadržaj, podaci i stavovi nisu sugerisani ni ureÄ‘ivani u skladu sa željama sponzora. Autor teksta stoji iza svakog napisanog reda.

22.12.2015. 12:56

Share on FacebookTweetPost on Google PlusShare with LinkedIn contactsSend via Email

Niko nije javno odgovorio na ovaj tekst. Budi prvi?

Sta Vi mislite?

:

:

:

SLAVKO ILIĆ

Autor ovog bloga je zaljubljenik u informacione tehnologije i njihovu primenu u svakodnevnom životu. Zastupnik pozitivne strane priče. Samostalni aktivista u poslu sa zmajevima. Ne lovi ih, komunicira sa njima. Ne boji se vetrenjača jer zna kako rade. Jednom rečju - Techtivist. Za sve ostale informacije i pitanja, tu su kontakt podaci.

Facebook: /ITkutak
Twitter: @ITkutak
Mail: ITkutak.com@gmail.com